|

Projektujemy

  • projektowanie maszyn i urządzeń celem ich wykonania przez nas lub klienta;
  • opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej w oparciu o systemy 3D (Catia, Inventor) oraz 2D (AutoCad);
  • modernizacje maszyn i urządzeń w celu spełnienia przez nie zasadniczych wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE;
  • sprawdzenie maszyn użytkowanych po modernizacji na zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i opracowanie
  • oceny zgodności połączone z wystawieniem deklaracji zgodności WE na znak CE, i oznaczenie maszyny znakiem CE.